TCI News

Depatman Sante anviwònman an konseye piblik la sou etaj nan West Road, Grand Turk

#TurkandCaicos, 30 me, 2018 – Grand Turk – Depatman Sante anviwònman an (EHD) te fè rekòmandasyon pou adrese enkyetid yo avèk etan yo sou West Road, Grand Turk. EHD vle konseye rezidan yo nan Grand Turk, sitou sa yo k ap viv nan West Road sispann nan jete nan likid, dechè solid ak nenpòt lòt kalite fatra nan letan an ki pral lakòz kontaminasyon nan letan an. Akòz odè a pénétrer soti nan letan an ki se mennen nan kontaminasyon posib. EHD ap mande pou moun sispann lapèch ak jwe nan ak oswa alantou letan an.

EHD plis konseye rezidan yo ak vizitè yo pou yo sispann manje nenpòt pwason oswa lòt maren nan letan an pou anpeche nenpòt ki manje ak lòt maladi / epidemi posib.

Depatman an te make altènatif ak korektif mezi / aksyon pou pote yon solisyon dirab nan pwoblèm nan nan odè a ki egziste deja. EHD an kolaborasyon avèk Depatman Travo Piblik, Depatman Anviwònman ak Resous Kòt ak Depatman Planifikasyon, ak Ministè Sante, Agrikilti, Espò ak Sèvis Imen ap travay pou aplike mezi korektif / aksyon korektif yo.

EHD, ta renmen asire piblik la ke nou angaje nan sante-pwoteje sante piblik pandan tou kreye yon anviwònman ki an sante nan tou de rezidan yo ak vizitè yo jwi.

Pou plis enfòmasyon kontakte depatman an sou 3382144.

 

Release: TCIG

Most Popular

To Top